top of page

Zoomstyrelsemöten i din startup

Uppdaterat: 26 apr. 2021

Att bara ha digitala möten i din styrelse skapar utmaningar, men definitivt också möjligheter. Passa på att i det här nya läget modernisera styrelsemötena och på köpet få dem mera startupiga.


En av mina käpphästar har länge varit att styrelsearbete i startupläge allt som oftast mest är en huvudvärk för grundaren. Enligt min erfarenhet är inte detta baserat på någon slags illvilja från styrelsen utan snarare ett utslag av att en styrelse per definition är väldig "ostartuppig". En styrelses uppdrag regleras i ABL och när dessa lagar en gång i tiden skrevs så låg begreppet och insikten startup typ 100 år framåt i tiden. Styrelsen är en kontrollerande no-fault funktion enligt ABL, startup är en lärande och agil organisation. Det går inte ihop. Och oj så många timmar jag coachat och plockat upp misströstande grundare före och efter styrelsemöten!


En (oftast) obetald styrelse i en startup kan omöjligen jobba lika snabbt, agilt och intensivt som ett bra grundarteam. Enligt mina egna erfarenheter blir därför styrelsemötena tillbakablickande istället för strategiskt framåt som det skall vara, VD ägnar styrelsemötet till att försöka få styrelsen att förstå och hänga med på en hundradel av vad som gjorts/testats/lärts sedan senaste styrelsemötet för tre månader sedan. Alla startuppare vet att tre månader är en evighet i startupsammanhang, affärsmodellen har hunnit pivoterats minst tio gånger på den tiden.


Att ens tänka tanken att en styrelse under sådana förutsättningar skall kunna göra ett framåtblickande och strategiskt styrelsearbete "by the book" är utopi. Det kommer tids nog, när din startup har en verifierat skalbar och lönsam affärsmodell och det börjar bli dags att skala upp och exekvera affärsmodellen. Men hur minimera grundarens styrelsehuvudvärk fram tills dess?


När vi ändå pratar käpphästar så kommer här en annan; jag har aldrig, och kommer aldrig förstå nyttan med skuggstyrelse i startupsammanhang. En av syftena med en skuggstyrelse är att grundaren skall lära sig att ha en professionell styrelse. Varför skall man lära sig det innan man ens har lärt sig hur bolagets skalbara affärsmodell ser ut? En för stunden adekvat advisory board ja tack, men en skuggstyrelse nej tack. Fel fokus, fel ansats, feltänk. Tids nog ja kanske, men inte i tidig startupfas.


(att ens behöva "lära sig att ha" en styrelse är ju egentligen absurt. Det är lite som beskedet jag fick från sjukvården när jag fick tinnitus för tio år sedan; "acceptera och lär dig leva med din tinnitus".. Aldrig att jag tänker acceptera eller lära mig det, jag tänker lära mig hur jag blir av med eländet!) (med elände avses alltså tinnitus, inte styrelse)


Min numera ganska verifierade teori är att det är bättre att göra tvärtom, använd styrelsen som skuggorganisation istället. Det en grundare behöver är inte en kontrollerande styrelse som har fullt upp med att hänga med på vad som redan har gjorts, det en grundare behöver mer av och alltid har brist på är teammedlemmar. Det jag har testat är att ge styrelsemedlemmar organisationsroller som säljchef, finanschef, hr-chef osv. och sen får grundaren bolla frågor och söka hjälp från respektive styrelsemedlem i organisationsrelaterade frågor. Eftersom ingen normal obetald startupstyrelse kan lägga massa operativ tid så åstadkommer detta upplägg i sitt sämsta läge att vi iaf synliggör "corporate depts" (mer om det kommer i separat inlägg) vilket ger en fingervisning om i vilken ordning teammedlemmar behöver rekryteras när det är dags att skala upp.


Självklart måste styrelsen i en startup fortfarande uppfylla sina skyldigheter enligt ABL, men det kan stökas över ganska snabbt. Egentligen räcker det med en enda kontrollerande löpande fråga; - är skatterna betalda? (till dig som styrelsemedlem rekommenderar jag starkt och mycket vis av dyr erfarenhet att den kvittensen skall styrelsen begära skriftligen av VD varje månad)


För att effektivisera digitala styrelsearbetet så har jag i en styrelse, snart två, testat upplägget som beskrivs bra på i det här Techchruchinlägget: https://techcrunch.com/2021/02/11/best-practices-for-zoom-board-meetings-at-early-stage-startups/


Det går i korthet ut på att bara lyfta och svara utförligt på fyra frågor som kokar ner till essensen av vad som är väsentligt för en startup:

  • Har marknaden på något sätt förändrats sedan senaste mötet? Om så, påverkar det oss negativt eller positivt?

  • Har teamet förändrats? Till det bättre eller sämre?

  • Har vår marknadsposition förändrats?

  • Kan vi göra det vi sagt att vi kan?

Jag är riktigt nöjd med utfallet. Vi jobbar effektivare och kan snabbare gå in på det som styrelsen egentligen vill prata om; vad händer framåt? Men det blir mer utifrån ett investerar/ägarperspektiv, vilket de flesta styrelsemedlemmar i en startup också är (eller iaf borde vara)


Kör hårt!49 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Checklista - från startup till skalbart företag

Titta här då, jag pratar om en checklista för startups. När checklistan är ✅; då har du ett skalbart företag, troligen lönsamt. https://youtu.be/LriHioOYELk (Du som är uppmärksam upptäcker ett smått p

Marknadstyper

Vilken typ av marknad du adresserar med din innovativa startup är helt avgörande för hur lång tid det tar innan intäktsströmmarna kan tänkas komma, och därmed också hur mycket och vilken typ av finans

Öka möjligheten till framgångsrik innovation

Professor Martin Wallin på Chalmers är en klok man. Dessutom var han en i gänget som drev nationella acceleratorprogrammet Born Global, vilket var det som på allvar introducerade Lean Startup för mig

bottom of page