top of page
1920x1080-header-blue-test.jpg

Innovationsrådgivning

Ibland är det relevant med rådgivning när det handlar om idéer och innovationer. Ett sådant tillfälle är t.ex när det finns lagar som reglerar något. Om du är anställd och har fått en idé på jobbet eller på din fritid, så finns det lagar och regler som du måste känna till och agera efter. Det kan vara antingen en idé som inte har något direkt med din anställning att göra, eller en idé som är direkt sprungen ur din anställning. 

Alla våra idécoacher kan agera idé- och innovationsrådgivare och ge råd och guidning i sådana här frågor. Kontakta en innovationsrådgivare nära dig.

bottom of page