top of page
1920x1080-header-blue-test.jpg

Grundkurs Design Thinking

Lean Startup och Design Thinking hänger ihop på ett logiskt sätt, de är två delar av en holistisk innovationsprocess. På bilden nedan ser du när respektive metod tillför mest värde, men även om de passar i olika faser av innovationsprocessen så används de båda metoderna bäst starkt sammanflätat.

Design Thinking är utvecklat för att lösa problem, en metod som industridesigners ofta använder för att lösa komplexa problem. Metoden går ut på att på djupet förstå användarna och deras grundläggande behov. Design Thinking är ett mycket bra verktyg för att väcka din, och ditt teams, kreativitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såhär hänger Design Thinking och Lean Startup ihop

 

Till skillnad från traditionella problemlösningsmetoder som ofta är linjära och där man analyserar och sedan drar slutsatser, så är Design Thinking en praktisk metod där man testar sig fram. I Design Thinking utgår man från användarna, det vill säga de som faktiskt ska använda och dra nytta av en produkt eller tjänst. Att involvera användarna redan tidigt i designprocessen gör att vi skaffar värdefulla insikter om behov och beteenden som ligger till grund för att visualisera och materialisera idéer och koncept. Genom att visualisera våra idéer i enklare skisser, prototyper och berättelser som kontinuerligt testas och förbättras så skapar vi ett effektivt arbetssätt. Design Thinking som metod bidrar till att vi i ett tidigt skede kan upptäcka eventuella problem och därmed kunna förbättra våra idéer redan innan vi har en färdig lösning, vilket är både kostnadseffektivt och tidsbesparande.

 

Grundkurs Design Thinking går du med fördel innan du deltar i våra idéworkshops – Lördagsgodis med Idéfabriken. Kursen är för dig som redan har en idé som du vill utveckla, eller för dig som vill lära dig metoden för att kunna jobba fram nya idéer som löser dina eller andras problem.

Kursen leds av Christoffer Andresen och Malthe Vesström, båda erfarna innovationsprocessledare och handledare av idéworkshops enligt Design Thinking. 

bottom of page