top of page
1920x1080-header-blue-test.jpg

Från idé till företag

En idé kan ha många tänkbara destinationer. Det kan bli en ny produkt eller tjänst i ett befintligt företag, det kan bli ett nytt arbetssätt i en privat eller offentlig organisation eller så kan det bli grunden till ett nytt företag. Bara som exempel.

Allt som oftast slutar idén med inget annat än nya erfarenheter och lärdomar att ta med sig tills nästa idé dyker upp. Oavsett vad du har för mål med din idé så är Idéfabrikens uppdrag och mål att hjälpa dig framåt, vi har lång erfarenhet av idéutvecklingsarbete och vi har många bra verktyg och metoder till din hjälp.

 

Alla försök att linjärt åskådliggöra en idéresa är dömt att misslyckas. Det är aldrig linjär nämligen. Men vi gör ett exempelförsök för att du bättre skall få en bild över hur en idéresa kan se ut och vem som kan stötta dig i olika faser. I det här exemplet blir idén ett nytt företag:

Idéfabriken resa från idé till skalba

Om du tänker bygga ett nytt företag av din idé så är vårt mål att du efter att ha deltagit på Idéfabrikens workshops och jobbat ett tag med någon av våra idécoacher, skall ha kommit så långt att du kan söka till Movexums förinkubatorprogram Boostchamber. (läs mer här) Hur långt du skall ha kommit med din idé för att komma in på Boostchamber går vi igenom tillsammans.

Din idéresa

börjar här

bottom of page